Zrod Tenisového kroužku

Jednou z priorit vedení klubu je posílení dětské tenisové základny a vedení dětí k radosti z pohybu. Věříme, že se nám to postupně daří.

Myšlenka na kroužek pro děti byla uvnitř klubového vedení od jeho první schůze. Už v roce 2021 byly vedeny diskuze o směřování klubu, dlouhodobých cílech, resp. těch, které by se daly zvládnout během volebního období. A právě práce s dětmi byla jednou z priorit.

Vývoj byl postupný. Nejprve došlo k hodnocení dosavadní dětské členské základny a kvality vybavení, které pro tuto kategorii klub vůbec vlastní. I díky podpoře města Zliv klub potřebné pomůcky doplnil a všem dětem, členům i nečlenům, veškeré toto zpřístupnil za nulový poplatek.

Zájem z dětských řad se mírně zvýšil, ale to stále nic zásadního neřešilo. Vedení se tedy domluvilo na dalším kroku. Kurty se všem dětem otevřely během pátečních odpolední. Volný dětský trénink jsme spustili už v loňském roce, a to zdarma jako pilotní projekt k tomu pozdějšímu, letošnímu a plně profesionálně vedenému. K tomu ale pár slov později.

Volné dětské tréninky se v tomto roce skvěle uchytily v týdenním plánu tenisového areálu. Děti i rodiče pravidelně docházeli na dvouhodinové tréninky, kde bylo k vyzkoušení z několika stupňů fyzické aktivity. Činnost si určovaly děti podle aktuální motivace. Pro nejmenší nechyběla opičí dráha s drobnými tenisovými prvky, dále byli přítomní zkušení hráči a trenéři, kteří ochotně pomohli a poradili s volbou vybavení i samotnou hrou a její technikou. Zkušenějším byl neúnavným protihráčem nahrávací stroj, s nekonečnou zásobárnou míčů. V tyto páteční podvečery se scházelo na kurtech kolem patnácti dětí a ze všech byla cítit spokojenost a nadšení, a tak…

….ty správné hlavy se daly dohromady a se společnou myšlenkou pozvednout dětskou základnu a dát základ nové generaci tenistů se domluvily na zrodu Tenisového kroužku. Stalo se tak v létě roku 2023.

Zájem o kroužek byl veliký, a to je velký příslib do budoucna. Úvodní hodina proběhla v pondělí 11. září a pod vedením Pavla Kuchaře, Martina Duspivy a Barbory Hajíčkové si děti užily první tenisovou hodinu v podobě seznámení se s trenéry, vybavením, areálem a tenisem obecně.

Těšíme se z nich a věříme, že jim nadšení vydrží a klub se dočká spokojených a talentovaných mladých tenistů.