Ceník


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Dospělí:

1700 Kč*

Důchodci, studenti a mládež ve věku 15 až 18 let:

900 Kč

Důchodci nad 70 let:

zdarma**

Děti od 0 do 15 let:

300 Kč

*Po odpracování brigádnické hodiny je členovi vráceno 100 Kč z členského příspěvku. Brigáda se týká pouze dospělých členů klubu, tzn. netýká se důchodců, mládeže ani dětí.

**Důchodce nad 70 let (po dovršení daného věku) má vstup zdarma za podmínky, že byl členem TK Zliv v uplynulých sezónách.

V případě, že člen TK získá/poskytne sponzorský dar v minimální výši 3 000 Kč, bude osvobozen od členského příspěvku na aktuální rok.  

Při dlouhodobé nemoci, mateřské, studiu a jiné dlouhodobé nepřítomnosti člena TK rozhodne výkonný výbor v konkrétním případě o prominutí celého či části členského příspěvku.

PRONÁJEM KURTU
(pro nečleny tenisového klubu)

Pronájem kurtu 200 Kč/hodinu:
- v případě dvouhry platí každý nečlen 100 Kč/hodinu
- v případě čtyřhry platí každý nečlen 50 Kč/hodinu

UPOZORNĚNÍ
Každý host (nečlen TK), který jde hrát s členem TK nebo bez něj, má povinnost zaplatit poplatek před vstupem na kurty (v době přítomnosti správce) nebo poplatek poslat na účet (č.ú.: 565316379/0800, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno).