Ceník


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Dospělí:

1700 Kč

Důchodci, studenti a mládež ve věku 15 až 18 let:

900 Kč

Děti od 7 do 15 let:

500 Kč

Děti do 7 let a důchodci nad 70 let:

zdarma

Po odpracování brigádnické hodiny je členovi vráceno 100 Kč z členského příspěvku. Brigáda se týká pouze dospělých členů klubu, tzn. netýká se důchodců, mládeže ani dětí.
Důchodce nad 70 let má vstup zdarma za podmínky, že byl členem TK Zliv v uplynulých sezónách.
Nový člen TK, který se stal členem v průběhu sezóny, platí poměrnou částku z odpovídající výše členského příspěvku.
V případě, že člen TK získá/poskytne sponzorský dar v minimální výši 3 000 Kč, bude osvobozen od členského příspěvku na aktuální rok.  
Při dlouhodobé nemoci, mateřské, studiu a jiné dlouhodobé nepřítomnosti člena TK rozhodne výkonný výbor v konkrétním případě o prominutí celého či části členského příspěvku.

PRONÁJEM KURTU
(pro nečleny tenisového klubu)

Pronájem kurtu 200 Kč/hodinu:
- v případě dvouhry platí každý nečlen 100 Kč/hodinu
- v případě čtyřhry platí každý nečlen 50 Kč/hodinu

UPOZORNĚNÍ
Každý host (nečlen TK), který jde hrát s členem TK nebo bez něj, má povinnost se zapsat do knihy u správce areálu a zaplatit poplatek před vstupem na kurty.
V případě zájmu volejte na telefonní číslo: 777 264 943